MERYL SKINLIFE

MERYL SKINLIFE

Meryl Skinlife® e 100% полиамидно, бактериостатично влакно.

Поддържа естествения бактериален баланс на кожата, независимо от нивото на дейността. Нормално, човешката кожа има наличие на бактерии. Високото ниво на бактерии, както и пълното им отсъствие, води до различни проблеми (алергии, миризма, заболявания и др.).

Meryl Skinlife® не свежда нивото на бактериите по – ниско отколкото е нормалното им присъствие върху кожата.

Design Como
Alpi © 2019