Установен е фабричен дефект в седалка SPINEL с партиден № 1332844/09/16. Моля, проверете вашият партиден № и при съответствие донесете седалката в м."АЛПИ" за да ви бъде заменена! Партидния номер се намира на етикет пришит към кръстния колан.

Установен е фабричен дефект в седалка SPINEL с партиден № 1332844/09/16. Моля, проверете вашият партиден № и при съответствие донесете седалката в м."АЛПИ" за да ви бъде заменена! Партидния номер се намира на етикет пришит към кръстния колан.

Design Como
Alpi © 2019