В периода от 1 май 2021 г. до 15 юни 2021 г. MILLET организира томбола за всичките си клиенти. Изтеглените победители ще са шестима, като всеки победител печели две места! Наградата ще е организиран едноседмичен преход от Тонон до Шамони с гидове през началото на месец септември 2021 г.! Точната дата на провеждането през септември ще е известна до средата на м. май. В рамките на тази седмица MILLET ще покрие всички разходи за храна, нощувки и гидове по време на похода! MILLET не поема разходите по транспорта до Франция и обратно. Участието в томболата е със снимка на касовата бележка и продукта от MILLET и регистрирането и на сайта: http://contest.millet-mountain.com/crossing-the-alps-en
Желаем успех на всички наши клиенти!