Меню
Вашата количка

Средновековните скални манастири по река Бели Лом

Средновековните скални манастири по река Бели Лом
Ново
Средновековните скални манастири по река Бели Лом
Средновековните скални обители рядко са били обект на комплексно изследване от група специалисти. Тяхното местоположение и трудна достъпност възпрепятствуват изследователите. Ето защо задълбочените комплексни проучвания на този вид археологически обекти са епизодични. Те са свързани предимно с изследвания върху стенната живопис и епиграфския материал, поради оскъдната археологическа информация за този вид недвижими паметници на културата. При теоретичния анализ на специализираните археологически и спелеоложки публикации за скалните обители по р. Бели Лом и проверка, а данните на място се установи, че съществуват трудности при локализацията на отделните обекти.
В настоящата публикация е допълнена, преработена и интерпретирана известната досега специализирана информация за скалните параклиси и килии по течението на р. Бели Лом, между градовете Сеново и Цар Калоян. Описани са отделните обекти и е събран епиграфският и археологически материал за скалните обители, разположени в карстовите масиви по р. Бели Лом, а именно: Манастира, Чеснова канара, Срещу Чакър Канара, Чакър канара - с. Кривня (Русенска област,община Ветово), скалните комплекси Торлашки манастир и Църквата при гр. Цар Калоян (Разградска област, община Цар Калоян), както Сиври и Шанлък канара при гр. Сеново (Русенска област, община Ветово). В землището на гр. Ветово, в м. Калугерица, на десния географски бряг на реката, в скалния венец Дядо Иванова чука се намират три килии и комплекс от параклис и килия. Те са разположени срещу комплексите "Торлашки манастир" и "Църквата". Тази тяхна близост е причината да бъдат включени заедно с останалите скални обители в една публикация.
В глава първа е направена кратка типологическа характеристика на скалните средновековни обители в България и техните структурни елементи, според архитектурните им белези. В нея са уточнени и дефинирани някои понятия от терминологията, употребявана при описанието на средновековната "скална архитектура".
В глава втора е изяснен историческият контекст на съществуването на скалните обители в Североизточна България, като е направен опит да бъде изяснена причината за отсъствието на гъста църковна мрежа през средновековието и османското господство.
В началото на трета глава е направен преглед и анализ на съществуващите публикации за скалните обители по р. Бели Лом. Накратко е засегната и физикогеографската и геолого-тектонска характеристика на района, като предпоставка за тяхното местоположение.
В глава четвърта е направено описание на отделните обекти в карстовия район и откритите в тях епиграфски и археологически материали. След направения анализ на скалните надписи, гравюри и археологически находки, въз основа на резултатите от археологическите проучвания и теренни обхождания са определени хронологическите граници на функционирането на скалните манастири и килии. Съобразно архитектурните признаци и сведенията от скалните надписи е предложена типологическа класификация на средновековните обители и структурните им елементи.
В Заключението са обобщени резултатите от изследването на скалните обители по р. Бели Лом. Потърсена е връзката между манастирските и килийни комплекси с близките до тях средновековни селища и крепости.
Главите 1, 3, 4 и Заключение съдържат част от изследванията върху средновековните скални обители в България и проучванията на средновековните скални манастири по р. Бели Лом на Б. Трантеев. Глава 2 - Скалните обители в Североизточна България е написана от Вл. Трантеева-Митева.
Искрени благодарности дължим за помощта при теренните обхождания и допълване на информацията за изследваните обекти на историка Цани Генчев от Регионалния исторически музей - гр. Разград, както и на завеждащия Главната картотека на българските пещери при Българската федерация по спелеология Здравко Илиев за сътрудничеството.

 

Напишете коментар

Моля влезте или се регистрирайте за да коментирате
  • Наличност: В наличност
15.00 лв
Етикети: литература , книги
Ние използваме бисквитки и други подобни технологии, за да подобрим вашето преживяване при сърфиране и функционалността на нашия сайт. Политика за поверителност.