COVID – 19 и дезинфекция на екипировката
 


Singing Rock има намерение да изясни ситуацията свързана с дезинфекцията срещу COVID – 19, поради многобройните запитвания, които получихме от нашите Партньори.

Етанол
 • В момента най-достъпният дезинфектант, с потвърдено въздействие срещу Корона вируса, в нашия район е със следното съдържание: 97.5 – 100% етанол с вода. (за България)
 • От многобройните тестове, които бяха направени, с потопен текстил в гореспоменатия дезинфекциращ продукт, не бяха установени промени в здравината му.
 • Въпреки това, ние не препоръчваме употребата на химикала върху вашата екипировка повече от 10 пъти.
Изопропанол
 • Поради подобни свойства и тестове, извършвани от някои производители, изопропанол или изопропил алкохолът може да се използва за дезинфекция с незначителен дегенеративен ефект върху екипировката.
 • Ние не препоръчване употребата на химикала повече от 10 пъти.
Гореща вода
 • Резултати от теста, публикувани в допълнение към статията на Chin A W H, Chu J TS, Perera M R A – „Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions. Lancet Microbe 2020“, публикувана онлайн на 2ри април, показва, че вирусът е чувствителен към топлината. Вирусът е неоткриваем след 30 минути в 56 ˚C вода.
 • Въз основа на проучването „Effects of Pathogen Decontamination on the Strength of Climbing Rope and Harness Equipment” направено от САЩ, Министерство на земеделието, Горската служба, Националната програма за технологии и развитие, е възможно да се повиши температурата на водата до 55 ˚C, без да повлияе на здравината на текстилните продукти.
 • Ние препоръчваме използването на вода загрята до 55 ˚C за дезинфекция на вашата полиамидна и полиестерна екипировка, и на металните компоненти.
 • Този начин за дезинфекция не е подходящ за тъкани направени от Dyneema®, Spectra®, Dynex® и подобни на тях.
Сапун за ръце
 • Singing Rock позволява използването на сапун с pH между 5.5 и 8.5.
 • Според гореспоменатото проучване „Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions. Lancet Microbe 2020“ е необходимо да перете вашето оборудване на 30 ˚C в сапунена вода за не по-малко от 15 мин., за да унищожите Корона вируса.
Въздух
 • SARS-CoV-2 може да се открие по някои гладки повърхности в рамките на 72 часа от момента на замърсяване според „WHO: Q&A on coronaviruses (COVID-19) - How long does the virus survive on surfaces?“
 • Затова препоръчваме да оставите екипировката си настрана, на добре проветриво място, далеч от източници на директна топлина за най-малко 72 часа.
Разреден калиев перманганат или амониеви соли
 • Въпреки че Singing Rock препоръчва използването на разреден калиев перманганат или амониеви соли в ръководствата за потребителя, не можем да гарантираме положителен дезинфекционен ефект по отношение на SARS-CoV2 поради липса на надеждни научни изследвания.
 • Следователно, Singing Rock не препоръчва използването на гореспоменатите средства за дезинфекция срещу SARSCoV-2.

Гореспоменатите дезинфекционни разтвори имат препоръчителен характер. Singing Rock не носи отговорност за неправилна употреба на екипировката. Singing Rock заявява, че потребителят трябва да инспектира оборудването си преди всяка употреба. В случай на всякакви съмнения относно вашата екипировка, спрете използването веднага.