Провеждането на обиколката на Витоша тази година, зависи от развитието на извънредната ситуация. При даването на официално разрешение за провеждане на мероприятия от този тип, ще ви уведомим дали ВИТОША 100 ще се осъществи.