ПОРАДИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЖЕГОДНОТО СЪТЕЗАНИЕ „ВИТОША 100“, МАГАЗИНИ "АЛПИ" НЯМА ДА РАБОТЯТ НА 01.07.2023г. (СЪБОТА)